Stichting Thika Outreach Project

Waterproject Itetanischool

Hygiënische omstandigheden verbeteren bij de Itetanischool

Om de hygiënische omstandigheden te kunnen verbeteren bij de Itetanischool is een start gemaakt met het boren van een waterput bij de school. De Regionale overheid heeft gezamenlijk met Macheo het initiatief genomen en is gestart met het boren van een waterput. Vervolgens zal het project worden opgestart om het water te kunnen gebruiken voor WC's en keuken etc. Momenteel kan het project niet verder worden opgestart wegens de Corona maatregelen.

Maar wordt zeker vervolgd!


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Overheid Kenia en Macheo

partner uitvoerder:

Overheid en Macheo

planning:

2020 - 2021

begroting:

€ 10000

donaties:

nog geen donaties ontvangen

realisatie:

realisatie is stop gezet wegens Corona

status:

open


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project