Stichting Thika Outreach Project

Gehandicapten voorziening op scholen

Achtergrond & doelstelling

In Thika zijn bij verschillende scholen "special units" voor kinderen met een beperking. De lokalen, de inrichting van de lokalen en de schoolmaterialen zijn vaak zeer slecht. Daar willen wij wat aan doen.

Verdere achtergrond - hulp aan gehandicapte kinderen van Thika

In derdewereldlanden leven ongeveer 35 miljoen kinderen met een handicap. Het merendeel van deze kinderen wordt hier niet voor behandeld. Minder dan 2% van deze kinderen gaat naar school, terwijl de rest door gebrek aan geld en vanwege culturele, religieuze of fysieke barrières, verstek laat gaan. Bevallen van een gehandicapt kind wordt als een vloek of straf van God beschouwd, die de ouders als een dusdanige schande ervaren dat zij het kind verborgen houden, expres verwaarlozen of zelfs doden. Een gehandicapt kind ter wereld brengen kan leiden tot volledige isolatie van moeder en kind, aangezien de moeder vaak verantwoordelijk wordt gehouden voor het ter wereld brengen van een gehandicapt kind.

Preventieve gezondheidszorg kan handicaps voorkomen en bovendien bestaande handicaps draaglijker maken. Jammer genoeg is er vanwege de armoede geen preventieve gezondheidszorg beschikbaar. Een project om gehandicapten met succes te behandelen, kan jaren in beslag nemen en er zijn nog geen exacte resultaten van bekend. Iets dat nogal in tegenstrijd is met de enorme toeloop van donoren en organisaties die hulp willen bieden.

Uitdaging in de krottenwijk Kiandutu, Thika:

Dankzij de toewijding van een Nederlandse kinderpsychologe, die op vrijwillige basis haar diensten ter beschikking stelt, komen steeds meer ouders in Kiandutu er openlijk voor uit dat zij een gehandicapt kind hebben. De aard van de handicaps loopt zeer uiteen: van lichte tot zeer ernstige gevallen, zowel lichamelijk als geestelijk. Sommige kinderen hebben voortdurend zorg en supervisie nodig, waardoor de moeder onmogelijk kan werken. (Kenia kent veel één-oudergezinnen; meestal is het de moeder, die in haar eentje onder de zware taak gebukt gaat om de kinderen groot te brengen).

Om deze kinderen vooruitzicht op een betere toekomst te geven, moeten stappen genomen worden en daar is een vastberaden, individuele aanpak voor nodig.

Het eerste vereiste - het stellen van de diagnose - zou door gespecialiseerde en ervaren Nederlandse kinderpsychologen en/of psychotherapeuten gedaan kunnen worden. Misschien is het zelfs mogelijk om Keniaanse zorgverleners een bepaald trainingsprogramma te laten volgen. (iets dat meer voor de hand ligt op het gebied van fysiotherapie dan psychotherapie)

Na deze fase kan het genezingsproces beginnen. Voor behandeling, therapie, hulpmiddelen voor lichamelijk gehandicapte kinderen en scholing is er een enorme behoefte aan velerlei materiaal.

De volgende stap is een apart en veilig gebouw, waar leerlingen in alle rust kunnen werken aan hun toekomst. Bovendien zal voor de kinderen - die uit verschillende vakken kunnen kiezen - een lokaal nodig zijn voor praktisch onderwijs, waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.

Inmiddels is contact gezocht met een lokale basisschool in een krottenwijk, waar op het moment al een aantal licht gehandicapte kinderen les krijgt.


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Een particulier

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre - Thika

planning:

Project is uitgevoerd in 2011

begroting:

€ 4000

donaties:

€ 4000

realisatie:

Gerealiseerd

status:

afgesloten


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project