Stichting Thika Outreach Project

Nieuwe keuken Thika Barracks school

Bij de Thika Barracks primary school is door een harde storm het keuken gebouwtje ingestort.. Het is geheel opnieuw opgebouwd en ingericht met nieuwe kook ketels.

De Thika Barracks Primary School is één van de scholen die met 1.341 leerlingen dagelijks schoollunches uitdeelt aan de kinderen die dit nodig hebben. De ingrediënten worden aangeleverd door Maxcheo en vervolgens in de keuken wordt de paplunch klaar gemaakt. Door een harde storm is het zeer oude gebouwtje ingestort.. Het keuken gebouw is geheel opnieuw opgebouwd en ingericht met nieuwe kook ketels. 

Stichting KOOK uit Alkmaar heeft dit project grotendeels gefinancierd. De ouders van de kinderen hebben ca. 1/3 deel van de totale investering zelf betaald.

Evalautie project

Macheo heeft de evaluatie opgesteld en gedeeld met St. TOP-Kenia en St. KOOK - Alkmaar. Zie bijgaand het Report Improve facilities - Kitchen 2019; bijlage



partner sponsor:

Stichting KOOK

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre - Thika

planning:

2019

begroting:

€ 4000

donaties:

€ 3200

realisatie:

Keuken is gebouwd en opgeleverd

status:

afgesloten


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project