Stichting Thika Outreach Project

Beroepsopleiding teenagers - DISC

Achtergrond & doelstelling

In een rurale, zeer arme omgeving, 30 km van Thikatown, is door een lokale social worker het initiatief genomen om sponsoring voor beroepsopleidingen van veelbelovende jongeren te organiseren. Via het Rescuecentre in de directe omgeving (Watoto Wenye) is hij in contact gekomen met TOP.

Gerealiseerd

De doelstelling om 5 teenagers een afgeronde beroepsopleidingen te laten realiseren is succesvol afgerond!

De evaluaties zijn ronduit positief. (en bijzonder goed verzorgd). De opleidingen zijn met goed gevolg afgerond.

 

Wat is & moet nog gerealiseerd worden ?

Eventuele continuïteit van deze aanpak in de sponsoring onderzoeken.


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Eigen middelen TOP

partner uitvoerder:

Disc - Initiatives

planning:

2011 - 2012 / begin 2013

begroting:

€ 2807

donaties:

€ 2807

realisatie:

Opleidingen zijn met goed gevolg afgerond

status:

afgesloten


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project