Welkom bij stichting Thika Outreach Project

Onze stichting helpt kinderen in Thika aan onderwijs. TOP zorgt dat de kinderen ook eten krijgen. Zo verandert hun leven en kunnen ze aan een betere toekomst werken.

Het verschil

Met een klein gebaar kunt u een wereld van verschil overbruggen:

Het zijn een paar voorbeelden, waardoor het leven van een kind blijvend kan veranderen. Het zijn ook voorbeelden waarin u, met een donatie, het grote verschil voor een kind kan maken.

Stichting Thika Outreach Project (TOP) Kenia, opgericht in 2007, werkt nauw samen met lokale hulporganisaties en autoriteiten. Na de nieuwbouw van een weeshuis te hebben gerealiseerd is TOP zich meer op onderwijsdoelen gaan richten. De bestuursleden van TOP bezoeken regelmatig Thika. Zij kennen de plaatselijke hulpverleningsorganisaties en hulpvragen.TOP is transparant en wordt gerund door vrijwilligers.

 

 

Wilt u ook de kinderen in Thika een steuntje in de rug geven?

De aandachtsgebieden van TOP

Onderwijs


We ondersteunen scholen om meer kinderen les te geven en helpen kinderen financieel, in diverse onderwijsprogramma's, om na het basisonderwijs vervolgonderwijs te kunnen volgen. Ook wordt een aantal kinderen gesponsord om een beroepsopleiding te volgen. Voor de meest kwetsbare groep, gehandicapte kinderen, zijn we een project opgestart om hen te begeleiden. Tevens is een project opgestart om autistische kinderen te identificeren en te begeleiden.


Voorzieningen


Een dagelijkse maaltijd en de sociale programma's die door scholen worden opgezet zijn voor veel kinderen een stimulans om naar school te gaan. Een aantal scholen heeft dan behoefte aan meer of nieuwe klaslokalen, toiletten, interieurartikelen, kookgelgenheid etc. Voor een specifieke vraag richten we een project in om met behulp van donaties de voorziening te realiseren, waardoor de kinderen het basisonderwijs kunnen blijven volgen


Uitwisseling


We kunnen van elkaar leren en groeien. Leerkrachten van Nederlandse basisscholen kunnen het onderwijs in Thika en omgevinig helpen verbeteren. De kinderen reageren vaak enthousiast op de buitenlandse docenten.  Door deze ervaring in Kenia verrijkt een leerkracht zich en keert weer gemotiveerd  terug in de eigen onderwijsorganisatie.Projecten

3 recente projecten waarvoor we graag nog donaties ontvangen:

Stichting Thika Outreach Project

start: jun 2019

status: afgesloten

Nieuwe dekvloer, ramen en wandrenovatie voor de Itetanischool klaslokalen

Besmette zandvlooien, in het leem van de huidige vloeren, kan aan de voeten van de kinderen infectie veroorzaken, met zweren en misvorming van de voeten tot gevolg. Daarom willen we de vloer ....


Stichting Thika Outreach Project

start: jul 2013

status: afgesloten

Uitwisseling leerkrachten basisonderwijs

In het Thikadistrict zijn 21 basisscholen die door Macheo van voedsel worden voorzien. Onderwijs wordt gegeven onder moeilijke omstandigheden. Door het inzetten van Nederlandse leraren, onderwijsassistenten…


Stichting Thika Outreach Project

start: sep 2011

status: open

Itetani school

De Itetanischool ligt in een buitengebied tussen aan aantal dorpen op de helling van de berg Kilimambogo, ruim een uur rijden met een auto van Thika. Na een regenbui is de school onbereikbaar per auto.…Partners en sponsors