Stichting Thika Outreach Project

Bestuur

Bestuur van stichting TOP

Het bestuur van TOP bestaat uit:

Ambassadeurs van stichting TOP

  • Hubert Bijkerk
  • Thea Kattenburg
  • Bianca Koomen
  • Jannie Meijer-Martens

 

Motivatie 

Waarom doen we dit werk? In ieder geval niet voor het geld, want ons werk is onbezoldigd, maar wel uit compassie en geloof dat onderwijs iemand, en daarmee een dorp of streek, verder helpt.

Voorzitter - René Meijer 

René heeft de opleiding TU Delft gevolgd, in het werkzame leven was hij manager bij de overheid. Hij houdt zich buiten zijn werk vooral bezig met sport en de realisering van de projecten in Thika ook bezoekt hij deze regelmatig.

Secretaris - Yvon Bos Eijssen 

Yvon is o.a. werkzaam als tekendocent en dorpsgids in Bergen. Zij zet zich graag in voor TOP om de kansen voor kinderen in Thika te verbeteren. Door de directe lijn met de Nederlandse hulpverlener Marnix, weet zij dat elke gift direct en transparant besteed wordt aan een onderwijsproject.

Penningmeester - Jochem Gelderman 

Is 25 jaar werkzaam geweest in het bankwezen. Deze ervaring kan hij prima inzetten voor de verantwoording van de cijfers van de Stichting en het beoordelen van de haalbaarheid van projecten.

Bestuurslid - Bren Hortensius 

Heeft een Commercieel Economische opleiding gevolgd en is momenteel eigenaar van een Marketing Consultancy bureau. Heeft ervaring opgedaan in management functies bij nationale- en internationale ondernemingen. Hij wil graag zijn steentje bijdragen in het helpen realiseren van de Thika projecten.

Bestuurslid - Neeltje de Geus

Heeft de opleiding rechten aan de UvA gevolgd. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur o.a. Jeugd- en Familierecht. Zij helpt graag TOP-Kenia bij het realiseren van onderwijsprojecten omdat dit een belangrijke pijler is waarmee voor de jeugd een basis wordt gelegd voor een positieve ontwikkeling naar de toekomst.

 

Ambassadeur - Hubert Bijkerk 

Hubert is 10 jaar bestuurder geweest in TOP. Hij heeft veel management ervaring opgedaan in de Maatschappelijke Dienstverlening, GGZ en Jeugdzorg op regionaal en landelijk niveu.  Hij is regelmatig in Kenia geweest om zijn kennis te delen met de partner NGO's in Thika.

Ambassadeur - Bianca Koomen

Bianca is in haar werkzame leven directeur basisonderwijs en heeft bijna dertig jaar ervaring in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor de ontwikkeling van de kinderen, het vergroten van hun kansen en het verbeteren van het onderwijs in Thika wil Bianca zich inzetten.

Ambassadeur - Jannie Meijer-Martens

Zij beveelt TOP aan bij anderen, om hen te laten zien hoe men projecten kan ondersteunen en vooral duidelijk maken dat iedere eurocent daar terecht komt waarvoor het is bedoeld. Jannie bezoekt regelmatig het Thika gebied en helpt degene die het zo nodig hebben. Zij was manager in een ziekenhuis.

 

 

 

Stichting Thika Outreach Project