Stichting Thika Outreach Project

Jaarverslagen

Stichting TOP heeft een door de belastingdienst aangewezen ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent ook dat zij haar jaarverslagen openbaar moet maken. Dat doen wij graag om te laten zien dat er geen geld aan de strijkstok blijft hangen en al het geld aan het betreffende project wordt besteed.