Stichting Thika Outreach Project

Itetani school

Achtergrond & doelstelling

 

Wat doen we?

TOP-Kenia betaalt vanaf 2008 jaar de lunch en pap voor de kinderen van de Itetanischool.
De kinderen zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. Deze school ligt op de helling van de berg Kilimanbogo, in de buurt van de stad Thika. Aan de maaltijden worden supplementen toegevoegd om voor de kinderen een gezond en voedzaam eten te maken.

Naast het betalen van de maaltijden, betaalt TOP-Kenia ook voor de schoolkinderen ontwormingspillen, zeep voor thuis en maandverband. De ouders betalen hiervoor zelf een kleine bijdrage.

De laatste jaren financieren we ook een maatschappelijk werker, die gezinnen helpt daar waar het nodig is met:

 • economische hulp (bv. het verstrekken van zaai-goed)
 • financiële hulp (het betalen van uniformen, schoenen, schoolbankjes)
 • maatschappelijke hulp o.a.:
  • beschermen van misbruikte kinderen,
  • voorlichting over oa.seksualiteit,
  • starten van een onderneming etc.
 • medische hulp (betalen van de ziekehuiskosten)

TOP-Kenia heeft ook nieuwe lokalen en een school-keuken betaald.

 

Wat hebben we bereikt?

Het eerste jaar zaten er 180 kinderen op school. Nu meer dan 300!
Dat is ook logisch: als kinderen op school eten krijgen, hoef je niet thuis te blijven op zoek naar eten. Én, met een volle buik let je beter op.
Door minder verzuim en de goede voeding zijn ook de schoolresultaten de laatste 10 jaar flink gestegen.
De groei van het aantal kinderen wordt ook veroorzaakt door het goede werk van de maatschappelijk werkers.
Moeders van kinderen die niet naar school gaan worden bezocht, om de moeders te helpen, zodat oa. de kinderen wél naar school gaan.

De gammele golfplaatklaslokalen zijn nu allen door TOP-Kenia vervangen door stenen gebouwen. Wel zijn er in een paar lokalen nog geen verharde vloeren, maar van klei.

Hulp aan de Itetanischool 2024

Totaal goedgekeurde aanvraag 2024 uitgaven zie de link naar het - budgetplan 2024

Hulp aan de Itetanischool 2023

zie de link naar de ontvangen rapportage Macheo -  Itetanischool eindrapport 2023

Totaal goedgekeurde aanvraag 2023 uitgaven zie de link naar het - budgetplan 2023

Samenvatting eindrapportage 2023

Ook in 2023 heeft TOP-Kenia de hulp aan de Itetanischool gefinancierd; Macheo is de Keniaanse stichting die de uitvoering heeft verzorgd.

Het jaarverslag 2023 over de hulp aan de Itetanischool, opgesteld door Macheo, vermeldt, dat het resultaat van deze hulp effectief is geweest.

Er zijn in 2023 aan de schoolkinderen 252 lunches en 146 ontbijten verstrekt. Ouders die het kunnen betalen, betalen een bijdrage.

Verder zijn er in 2023, 16 gezinnen geholpen om een bedrijfje te starten. 85 % van deze startende ondernemingen zijn succesvol.

7 kinderen zijn gered uit een misbruik- en verwaarlozing-situatie. Alleen al dit resultaat maakt de hulp aan de Itetanischool succesvol.

Verder is verstrekt: noodhulp aan families (4 keer), schooluniformen (5 keer), individuele psychologische hulp (10 keer), medische hulp (6 keer) en hulp voor tienermoeders (3 keer).

Een voorbeeld: tienermoeder Katie

Eén van deze tienermoeders, Katie, had op haar 17de twee kinderen.  De vader van de kinderen is weggelopen en Katie stond er alleen voor.

Macheo heeft zich over haar ontfermd. Met geld van TOP-Kenia is haar leven weer op de rails gezet. Macheo heeft geleverd: psychische ondersteuning, tienermoederhulp, hulp bij het opzetten van een bedrijfje en een bed met matras. Alles bij elkaar 500 euro. Katie is bij haar moeder in de buurt gaan wonen; ze omschrijft de hulp als groots. Ze is gelukkig en wil nooit meer terug naar de oude situatie.

Resultaten Macheo 2023

Het jaarverslag van de Itetanischool 2023 geeft Macheo ook kort enkele resultaten van de gehele stichting Macheo weer: in 2023 heeft Macheo 8301 keer actie ondernomen bij kinderen, die hulp nodig hebben. Drie kwart van deze interventies zijn goed of voldoende afgelopen.

In totaal heeft Macheo in 2023  1306 gezinnen geholpen om een bedrijfje te stichten. 85% hiervan waren succesvol. Vooraf was het doel op 80 % gesteld.

Samenvatting rapportage jaar 2022

zie de link naar de ontvangen rapportage Itetanischool Macheo eindrapport 2022

Totaal uitgaven en gesponserd door TOP € 17.433,-- Zie link naar eindrapport en financiele verdeling over de verschillende uitgaven.

Samenvatting rapportage jaar 2021

zie de link naar de ontvangen rapportage Itetanischool Macheo eindrapport 2021

Door de droogte (twee jaar achter elkaar een mislukte oogst) en de pandemie staat Kenia en ook Macheo voor grote problemen: voedseltekort, hoge voedselprijzen, kinderen worden verwaarloosd en er zijn meer kinderzwangerschappen. Daarnaast is er 20% extra werkloosheid en voor dagwerkers is er geen enkel vangnet.

Macheo heeft in de regio Thika met het geld van TOP-Kenia veel bereikt in 2021:

 • Om ervoor te zorgen, dat moeders de opvoeding van hun eigen baby kunnen betalen, heeft Macheo in de regio Thika 17 moeders geholpen om een eigen bedrijf te starten.
 • Daarnaast zijn er nog 58 gezinnen financieel geholpen bij het opzetten van een bedrijfje.
 • Voor 25 gezinnen zijn de noodzakelijke ziekenhuisrekeningen betaald en 16 gezinnen zijn geholpen door het bieden van psychosociale hulp. Alles bij elkaar hebben 143 mensen individuele hulp ontvangen, betaald door het geld van TOP-Kenia.

Macheo heeft met geld van TOP-Kenia aan Itetanischool:

 • 50 stoelen, 5 tafels en 20 bureaus geleverd voor € 760,- om alle kinderen een plek te geven op school.
 • Het meest effectieve manier van hulp is het verstrekken van ontwormingspillen aan de schoolkinderen: Bekend is, dat door deze pillen de absentie met 25 % afneemt en dat de concentratie op school groter is. Dit programma kostte in 2021 slechts € 60,-.

Voor alle hulp aan de Itetanischool in het jaar 2021 heeft TOP-Kenia € 11.858,- betaald.

De draagkrachtige ouders droegen € 909,- bij.

Samenvatting rapportage jaar 2020

Door de Corona-pandemie gingen in Kenia vanaf maart 2020 alle scholen dicht; zo ook de Itetanischool. Vanaf september mochten alleen de groepen 4 en 8 weer beginnen. De gevolgen van de pandemie voor de schoolkinderen hun familie zijn enorm: er is veel werkloosheid, honger en huiselijk geweld; de voedselprijzen stijgen en er zijn veel tienerzwangerschappen.

De bijdrage die TOP-Kenia voor 2020 beschikbaar heeft gesteld, is door Macheo gebruikt om de grootste nood op de Itetanischool te ledigen:

 • De armste gezinnen van de schoolkinderen, kregen financieel steun waarmee ze het hoofd boven water konden houden.
 • Medewerkers van Macheo hielden bij deze gezinnen de telefonisch een vinger aan de pols.
 • Verder werd een aantal van deze gezinnen geholpen met het opzetten van een bedrijfje om financieel onafhankelijk te worden.
 • Medewerkers van Macheo gaven cursussen, bijvoorbeeld om te leren hoe je een bedrijf opzet; verder werden de ouders vaardigheden aangeleerd hoe je voor gezinnen kunt zorgen.
 • Psycho-sociale ondersteuning is nodig tijdens de pandemie. Het sluiten van de scholen en de niet-essentieel winkels hebben een negatief effect op hun geestelijke gezondheid. De maatschappelijk werkers hielden telefonisch contact met de gezinnen die deze hulp nodig hadden. Macheo heeft ook telefoon-hokjes ingericht in de woongebieden, om ervoor te zorgen, dat de gesprekken veilig konden worden gevoerd.
 • Er zijn 31 schooluniformen aangeschaft voor arme gezinnen. Kinderen met totaal versleten uniformen verzuimen veel; een nieuw uniform krikt het zelfbeeld van de meest kwetsbare kinderen op.
 • Het ontwormingsprogramma is in 2020 doorgegaan. Het is de meest kosteneffectieve manier van helpen.

 

In 2020 zijn 4 klaslokalen gerenoveerd. Na de pandemie worden de 2 laatste klassen aangepakt. De renovatie bestaat uit het vervangen van de lemen vloer in een betonnen vloer, het stucen van de muren en schilderwerk.

Er zijn 35 bureaus in 2020 afgeleverd aan de Itetanischool; die zijn geschikt voor 105 kinderen.

Samenvattend,

Door de corona-pandemie is de Itetanischool vanaf maart dicht geweest. Het  uitgespaarde geld heeft Macheo de meest hulpbehoevende gezinnen geholpen: financiële en mentale ondersteuning. Verder zijn 4 van de 6 lokalen in 2020 gerenoveerd.

Samenvatting rapportage jaar 2019

zie de link naar de ontvangen rapportage Itetanischool  eind rapport 2019.

Samenvatting jaarrapport Itetanischool 2018

In 2018 is het leerlingenaantal weer gegroeid. Er waren 325 kinderen op school.In het jaarverslag van 2018 valt op, dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt. Dat is een heel goed teken. De overheid heeft bijvoorbeeld de voedselveiligheid van de schoolmaaltijden getest (was goed) en het maandverband betaald. Wat ook opvalt in het jaarverslag, is dat bij de overleggen tussen school en Macheo, ook een vertegenwoordiging is van de ouders van de kinderen aanwezig is. Voor 2018 heeft TOP-Kenia voor de Itetanischool € 11.408,- betaald en de ouders € 576,-.

De benodigde schoolbankjes als gevolg van de leerlingengroei is door een andere sponsor betaald.

Door de betalingen door de overheid en de andere sponsor is er voor 2018 een overschot van € 1005 ,- euro.

zie ook de link naar 't jaarrapport 2018: Itetanischool 2018

Samenvatting jaarrapport Itetanischool 2017

In 2017 heeft TOP de hulp aan de Itetanischool voor het 9dejaar gefinancierd. Er waren 300 kinderen op school.

TOP-Kenia heeft € 9.516,- voor de Itetanischool bijeengebracht. 

 zie ook de link naar 't jaarrapport 2017: Itetanischool 2017

 


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Netlijn, Wings of Support, Willem Alexander-, Van Reenen-, Bosschool, Wereldwinkel, Kerk in Bergen

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre - Thika

planning:

Het project is doorlopend

begroting:

€ 17063

donaties:

nog geen donaties ontvangen

realisatie:

Budget '24 is goed gekeurd door Bestuur

status:

open


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project