Stichting Thika Outreach Project

Itetani school

Achtergrond & doelstelling

 

Wat doen we?

TOP-Kenia betaalt vanaf 2008 jaar de lunch en pap voor de kinderen van de Itetanischool.
De kinderen zijn tussen de 4 en 15 jaar oud. Deze school ligt op de helling van de berg Kilimanbogo, in de buurt van de stad Thika. Aan de maaltijden worden supplementen toegevoegd om voor de kinderen een gezond en voedzaam eten te maken.

Naast het betalen van de maaltijden, betaalt TOP-Kenia ook voor de schoolkinderen ontwormingspillen, zeep voor thuis en maandverband. De ouders betalen hiervoor zelf een kleine bijdrage.

De laatste jaren financieren we ook een maatschappelijk werker, die gezinnen helpt daar waar het nodig is met:

 • economische hulp (bv. het verstrekken van zaai-goed)
 • financiële hulp (het betalen van uniformen, schoenen, schoolbankjes)
 • maatschappelijke hulp o.a.:
  • beschermen van misbruikte kinderen,
  • voorlichting over oa.seksualiteit,
  • starten van een onderneming etc.
 • medische hulp (betalen van de ziekehuiskosten)

TOP-Kenia heeft ook nieuwe lokalen en een school-keuken betaald.

 

Wat hebben we bereikt?

Het eerste jaar zaten er 180 kinderen op school. Nu meer dan 300!
Dat is ook logisch: als kinderen op school eten krijgen, hoef je niet thuis te blijven op zoek naar eten. Én, met een volle buik let je beter op.
Door minder verzuim en de goede voeding zijn ook de schoolresultaten de laatste 10 jaar flink gestegen.
De groei van het aantal kinderen wordt ook veroorzaakt door het goede werk van de maatschappelijk werkers.
Moeders van kinderen die niet naar school gaan worden bezocht, om de moeders te helpen, zodat oa. de kinderen wél naar school gaan.

De gammele golfplaatklaslokalen zijn nu allen door TOP-Kenia vervangen door stenen gebouwen. Wel zijn er in een paar lokalen nog geen verharde vloere, maar van klei.

Samenvatting rapportage eerste semester (januari - maart 2020)

zie de link naar de ontvangen rapportage Itetanischool kwartaal 1 (janauri - maart 2020)

Samenvatting rapportage jaar 2019

zie de link naar de ontvangen rapportage Itetanischool  eind rapport 2019.

Samenvatting rapportage tweede semester (mei-augustus 2019)

De uitvoering van het schoolprogramma van TOP-Kenia op de Itetanischool loopt goed.

In dit tweede semesterverslag vertelt Macheo het verhaal van Daniël (niet z’n eigen naam). Door het overlijden van zijn moeder aan aids, werden Daniel en zijn broertje straatkinderen. Nu worden de jongetjes opgevoed door hun oma. Oma heeft een klein bedrijf, dat mogelijk is gemaakt door een startkapitaal van TOP-Kenia.
Nu kan ze haar familie en haar kleinkinderen onderhouden en veilig laten opgroeien.

De leiding van de Itetanischool en de overheid hebben samen bepaald, dat een aantal ouders voldoende geld heeft om zelf de schoolmaaltijden te betalen.
Daarom zijn er in het afgelopen semester minder maaltijden door TOP betaald: 205 borden pap en 147 lunches.
Omdat sommige ouders daar anders over denken, wordt dit met die ouders besproken.

Verder is in dit semester de volgende hulp geboden:

 • voor 9 gezinnen in een crisissituatie is hulp geregeld;
 • 11 gezinnen hebben een startkapitaal gekregen voor een bedrijfje;
 • aan 3 kinderen is psychosociale hulp gegeven;
 • 6 kinderen, die geconfronteerd zijn met verschillende vormen van misbruik zijn onder andere geholpen met het voeren van rechtszaken;
 • 86 kinderen en volwassenen hebben voorlichting gehad over kinderrechten. Dit heeft een groot positief effect op de ontwikkeling van de kinderen.

zie ook de link naar rapportage kwartaal 2 (mei - augustus 2019)

 

Samenvatting jaarrapport Itetanischool 2018

In 2018 is het leerlingenaantal weer gegroeid. Er waren 325 kinderen op school.In het jaarverslag van 2018 valt op, dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt. Dat is een heel goed teken. De overheid heeft bijvoorbeeld de voedselveiligheid van de schoolmaaltijden getest (was goed) en het maandverband betaald. Wat ook opvalt in het jaarverslag, is dat bij de overleggen tussen school en Macheo, ook een vertegenwoordiging is van de ouders van de kinderen aanwezig is. Voor 2018 heeft TOP-Kenia voor de Itetanischool € 11.408,- betaald en de ouders € 576,-.

De benodigde schoolbankjes als gevolg van de leerlingengroei is door een andere sponsor betaald.

Door de betalingen door de overheid en de andere sponsor is er voor 2018 een overschot van € 1005 ,- euro.

zie ook de link naar 't jaarrapport 2018: Itetanischool 2018

 

Samenvatting jaarrapport Itetanischool 2017

In 2017 heeft TOP de hulp aan de Itetanischool voor het 9dejaar gefinancierd. Er waren 300 kinderen op school.

 

TOP-Kenia heeft € 9.516,- voor de Itetanischool bijeengebracht. 

 zie ook de link naar 't jaarrapport 2017: Itetanischool 2017

 


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Netlijn, Wings of Support, Willem Alexanderschool, Van Reenenschool, Wereldwinkel, Kerk in Bergen

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre - Thika

planning:

Het project is doorlopend, zolang we geld hebben.

begroting:

€ 9638

donaties:

€ 5000

realisatie:


status:

open


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project