Stichting Thika Outreach Project

Itetani school

Achtergrond & doelstelling

De Itetanischool ligt in een buitengebied tussen aan aantal dorpen op de helling van de berg Kilimambogo, ruim een uur rijden met een auto van Thika. Na een regenbui is de school onbereikbaar per auto. De kinderen, leraren en spullen, moeten de laatste paar kilometer naar de school lopend afleggen, omdat de weg een glibberige glijbaan is van klei.

Het onderwijsprogramma omvat voedsel, ontwormingspillen, een stukje zeep voor thuis, maatschappelijk werk, voorlichting en maandverband. Daarnaast worden er ook seminars gegeven aan de ouders van de kinderen. Ook hebben we een keer een schoolreisje betaald; ’t was een enerverende ervaring voor de kinderen om hun omgeving te verlaten.

Schoolmaaltijden in zeer arme gebieden, het duurste onderdeel van het programma, zorgen voor een hoge presentie op school en betere schoolresultaten. Hongerige kinderen gaan graag naar school als er eten is; met een volle buik ben je in staat de leerstof op te nemen. De andere zaken spreken voor zich.

De laatste jaren is, er naast de maaltijdvoorziening, meer nadruk komen te liggen op de individuele begeleiding van de kinderen en hun ouders, die dat nodig hebben. De gezinnen, die uit de boot dreigen te vallen, ontvangen extra steun. De door TOP-sponsorgeld betaalde maatschappelijke werkers zijn in staat om samen met de schoolleiding deze hulp vragende situaties op te sporen.

Daarnaast willen we de huisvesting van de Itetanischool verbeteren.

Het project is doorlopend en loopt vanaf 2011.

 

Jaarrapport 2017

TOP-Kenia steunt al vanaf 2009 de Itetanischool met 280 – 300 kinderen. Deze school ligt in een zeer arme streek op de helling van de Kilimanbogo, in het district Thika.
De hulp bestaat uit schoolmaaltijden, medische ondersteuning, maatschappelijk werk en voorlichting over hygiëne, seksualiteit en geboortebeperking; maar ook voorlichting over het starten van een bedrijfje aan de ouders. In 2017 kostte de uitvoering van dit totale programma € 8.616,- .

De uitvoering van dit uitgebreide programma is in handen van Macheo, een lokale stichting, die in het district Thika meerdere hulpprogramma’s uitvoert.
Door de jarenlange hulp is het aantal kinderen op de Itetanischool bijna verdubbeld en de schoolprestaties flink verhoogd.

Bestedingen 2017

Het geld, dat door TOP-Kenia bijeen is gebracht voor de Itetanischool, is besteed aan de volgende zaken:

  • € 6000,- voor pap en lunch voor de kwetsbare kinderen en ontwormingspillen voor alle kinderen;
  • €  300,- voor ziekenhuisopnames (13 keer) en jiggerworm-bestrijding (3 keer);
  • €  160,- voor schoolbanken (11 banken voor elk 3 kinderen);
  • €  100,- voor verplichte schooluniformen (107 keer) en schoenen (10 keer);
  • €  600,- voor persoonlijke hulp (41 keer);
  • €  100,- voor voorlichting over family-planning (17keer) en over opvoeding aan jonge en aanstaande moeders;
  • €  750,- voor kinderbescherming door uitplaatsing (9 keer) of ondersteuning van ouder/verzorger en bijeenkomsten voor 121 volwassenen en 155 kinderen.
  • €   30,- voor crisisopvang voor 3 gezinnen;
  • €  300,- voor de ondersteuning bij het aanvragen bij de overheid voor hulp;
  • €  200,- voor voorlichting en hulp bij het opzetten van bedrijfjes voor moeders en een startkapitaal voor deze bedrijfjes;

Over het jaar 2017 is €900,- niet uitgegeven.

 

Budget Itetanischool 2017

In 2017 heeft TOP-Kenia € 7661,- voor de Itetanischool bijeengebracht.
Van het jaar 2016 was € 1855,- niet uitgegeven. Dat betekent, dat we voor 2017 beschikbaar hadden: 7661 + 1855 is samen € 9.516,-.
Omdat het er in de tweede helft van 2017 uitzag, dat we onvoldoende geld bijeen zouden halen, hebben we besloten om de post voor de ondersteuning van kinderen voor een vervolgopleiding, uit de begroting geschrapt.

 

Zie ook 2017 year report TOP Macheo Itetani

 Zie ook 2018 year report TOP Macheo Itetani


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Netlijn, Wings of Support, Willem Alexanderschool, Van Reenenschool, Wereldwinkel

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre - Thika

planning:

Het project is doorlopend, zolang we geld hebben.

begroting:

€ 13255

donaties:

€ 9516

realisatie:

€ 8616,- is uitgegeven in 2017, zie verslag

status:

open


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project