Stichting Thika Outreach Project

Uitwisseling leerkrachten basisonderwijs

Achtergrond en doelstelling

In het Thikadistrict zijn 21 basisscholen die door Macheo van voedsel worden voorzien. Onderwijs wordt gegeven onder moeilijke omstandigheden. Door het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en directie basisonderwijs in onderwijsprojecten, door Macheo uitgezocht, wordt het onderwijs in de Keniaanse  basisscholen verbeterd en professionaliseren de Nederlandse docenten zich. Zij keren ‘rijker’ terug naar hun eigen onderwijsorganisaties.

Zomer 2013 Leerkrachten Willem-­Alexanderschool

Zomer 2013 Leerkrachten Willem-­Alexanderschool (Bergen N-­H) doen vrijwilligerswerk in Kenia. Afgelopen zomervakantie 2013 zijn drie collega’s namens de Willem-­Alexanderschool vrijwilligerswerk bij scholen in het Thika district in Kenia gaan doen. Wij, Lonneke Heine, Jet Eiling en Harold de Boer, hebben ons vier weken lang ingezet voor stichting Macheo. Dit is voor ons een nascholingsactiviteit, een studiereis (professionalisering) geweest. Hier hebben wij alle drie een eigen project uitgevoerd op het gebied van onderwijs. Stichting Macheo, waarvan Marnix Huis in ‘t Veld de oprichter is, is een organisatie die zich oorspronkelijk inzette voor weeskinderen. Inmiddels is de organisatie gegroeid en zet zich veelzijdig in. Enkele succesvolle programma’s zijn: het voedselprogramma voor 21 scholen, tienermoederproject, programma voor gezondheidszorg, family empowerment en het geven van voorlichtingen. De insteek van onze aanwezigheid was om drie van deze 21 scholen onderwijsinhoudelijk te ondersteunen. Bij aankomst bleek echter dat de staking van de onderwijzers die op dat moment gaande was, langer duurde dan verwacht. De staking heeft uiteindelijk ruim een maand geduurd. Desondanks hebben we onderwijsinhoudelijk op een heel breed vlak onze kennis weten in te zetten en ook onze eigen kennis kunnen verrijken.

De projecten in het kort: Jet is aan de slag gegaan met het tienermoederprogramma. Zij heeft een assessment gedaan bij deze moeders om te kijken hoe toereikend het huidige programma is. Daarnaast heeft zij als intern begeleider haar kennis ingezet en een onderzoekje gedaan naar FAS, Foetaal Alcohol Syndroom. Lonneke heeft de leerkrachten van de kleuterklas op de compound van Macheo begeleid in het gedifferentieerd werken. Lonneke is bezig geweest met het implementeren van een zelfstandig werkhoek met zeer beperkte speel-­ en leermiddelen.

Harold heeft Julia, de leerkracht van KOP, Kiandutu (sloppenwijk) Outreach Project, begeleid in het gedifferentieerd werken, in een klas met veel niveau-­ en leeftijdsverschil. Ook heeft Harold de motorische ontwikkeling bekeken van ondervoede peuters van KOP en handreikingen geboden. Dankzij de projecten hebben wij ons weten te professionaliseren, door kritisch naar het onderwijssysteem in Kenia te kijken, maar ook naar dat van ons. Met beperkte (leer-­)middelen in Kenia zijn wij toch in staat geweest, samen met de mensen daar, te zorgen voor een inspirerende leeromgeving. Dit nemen we mee in ons eigen functioneren en in onze eigen klassensituaties. Maar ook de volgende ontwikkelingen als:

  • het opnieuw leren kijken naar de manier van lesgeven
  • hoe effectief geven wij les?
  • hoe gedifferentieerd werken wij binnen Tabijn?
  • vertrouwen in eigen kunnen en kennis ontwikkelen/ bevestigen
  •  lesgeven aan en begeleiden van leerkrachten in Kenia

We zijn op zoek naar een manier waarop meer mensen binnen Tabijn een reis naar Kenia, Macheo kunnen maken om ook zo’n indrukwekkende ervaring op te kunnen doen, zodat niet alleen wij, maar ook anderen kunnen groeien en ontwikkelen, met als gevolg dat ons onderwijs verrijkt. En als we een langdurige samenwerking met Macheo kunnen bewerkstelligen, komt dat zeker ten goede aan het onderwijs daar. Met passend onderwijs in zicht heeft deze samenwerking ons veel opgeleverd. Je wordt je bewust van hoe belangrijk het is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs. Dat ieder kind recht heeft op passende ondersteuning. Dat opbrengsten veel verder gaan dan CITO cijfers, dat ieder kind kans krijgt om zich optimaal te ontplooien in onze samenleving. Opnieuw leren kijken naar dingen die vanzelfsprekend zijn. Indien u meer informatie wilt, kunt u ons bereiken via de school.

Jet Eiling, Lonneke Heine en Harold de Boer, leerkrachten Willem-­Alexanderschool


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

Willem-Alexanderschool in Bergen

partner uitvoerder:

Macheo Children’s centre

planning:

2013

begroting:

€ 2500

donaties:

€ 2500

realisatie:

Evaluatie heeft plaats gevonden.

status:

afgesloten


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project