Stichting Thika Outreach Project

Inkomsten genereren voor Macheo

Achtergrond & doelstelling

Minder afhankelijk worden van sponsors en donateurs. Daarmee kan worden voorkomen dat het voortbestaan van het Macheo weeshuis en de projecten gevaar lopen als één van die sponsoren in de toekomst zou wegvallen.


Thika Outreach Project TOP Kenia
partner sponsor:

partnership afhankelijk van project invulling

partner uitvoerder:

Macheo Children's Centre

planning:

Inventarisatie van mogelijkheden

begroting:

nog onbekend

donaties:

nog geen donaties ontvangen

realisatie:

Met locale Thika partners worden projectopties uitgewerkt.

status:

open


Projecten van TOP
Stichting Thika Outreach Project