Jaarverslag 2022


 

JAARVERSLAG 2022 Thika Outreach Project (TOP) - Kenia

ALGEMEEN

Door de droogte en de nasleep van Corona staat Kenia en zo ook onze partners in Kenia, de stichtingen Macheo en Watoto voor grote problemen: voedseltekort, hoge voedselprijzen, kinderen worden verwaarloosd en er zijn meer kinderzwangerschappen. Daarnaast is er 20% extra werkloosheid en voor dag werkers is er geen enkel financieel vangnet.

Onze financiële hulp aan de betrouwbare Keniaanse stichtingen in het district Thika, MACHEO (www.macheo.org)en de stichting Watato Wenye Nguvu (www.watotowenyenguvu.org)  is voor hen meer dan welkom.

 

De focus van TOP-Kenia is gericht op het onderwijs voor alle kinderen; basis- en speciaal-, voortgezet, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs voor meisjes. We kiezen voor meisjes, omdat het volgen een vervolgopleiding door meisjes, het aantal vroege zwangerschappen wordt beperkt. Echter dit jaar hebben wij ook de aanvraag voor 7 jongens om een opleiding te kunnen volgen gehonoreerd.

PROJECTRESUTATEN UITGEVOERD DOOR STICHTING MACHEO

2.1 Itetanischool

TOP-Kenia betaalt al vanaf 2010 het voedselprogramma van de Itetanischool, uitgevoerd door Macheo.

In de loop der jaren is dit programma flink uitgebreid.

De eerste jaren is aan het programma toegevoegd:

 • Maandverband
 • Zeep voor de kinderen thuis
 • Ontwormingspillen

De meest kosteneffectieve manier van hulp aan arme landen is het verstrekken van ontwormingspillen aan de schoolkinderen. Dit programma kost voor alleen de Itetanischool in 2022 slechts € 70,-. Bekend is, dat door deze pillen de absentie van de kinderen met 25 % afneemt en dat de concentratie op school groter is.

De laatste jaren heeft TOP-Kenia ondersteuningsprogramma uitgebreid met:

 • Economische hulp (bv. het verstrekken geld en zaaigoed)
 • Financiële hulp (het betalen van schooluniformen en schoenen)
 • Maatschappelijke hulp (beschermen van misbruikte kinderen, voorlichting over o.a. seksualiteit en hygiëne, starten van een onderneming, enz.)
 • Medische hulp (betalen van de ziekenhuiskosten)
 • Leermiddelen

 

Hierbij een concrete opsomming van wat er in 2022 is uitgevoerd:

15    tienermoeders werden medisch en maatschappelijk geholpen.

3      tienermoeders werden geholpen met het onderricht geven.

46    huishoudens werden geholpen vanwege de stijgende prijzen.

25    personen kregen mentale hulp (zelfmoord neemt toe).

32    families zijn met een eenmalige bijdrage succesvol ondersteund.

19    personen kregen medisch hulp.

270  kinderen kregen ontwormings-tabletten.

75    kinderen onder de 5 jaar kregen ontwormings-tabletten.

39    huishoudens kregen lakens en dekens.

26    kwetsbare kinderen kregen ook voeding tijdens de schoolsluiting.

50    stoelen, 5 tafels en 20 bureaus.

Voor alle hulp aan de Itetanischool in het jaar 2022 heeft TOP-Kenia

€ 17.110, - betaald.

De draagkrachtige ouders droegen € 909,- bij.

2.2 BEROEPSOPLEIDINGEN

Voor Macheo hebben wij in 2022 voor 10 nieuwe meisjes beroepsopleidingen gefinancierd. De inzet van de meisjes was zonder meer goed. De combinatie van school en geld verdienen voor levensonderhoud gaat niet iedereen goed af. Een van de meisjes heeft de studie op pauze gezet om geld te verdienen voor haarzelf en haar gezin. Eén van de meisjes rondde in juli 2022 de opleiding tot voedingsdeskundige af.

Opleiding tot verpleegkundige

TOP-Kenia financiert al jaren een opleiding tot verpleegkundige. Macheo screent en kiest de studenten. Zij wonen gedurende de opleiding in het ziekenhuis. 

Het benodigde geld komt in het algemeen van het “Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen”.  

Het schema voorziet erin dat jaarlijks een nieuwe student aangemeld kan worden.  

Tot nu toe hebben drie verpleegkundigen de opleiding afgerond en zijn drie studenten bezig met de studie. 

De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 5.700 per studente.

PROJECTRESULTATEN UITGEVOERD DOOR DE STICHTING WATOTO WENYE NGUVU

3.1 Beroepsopleiding binnen stichting Watoto

De tweede stichting die de projecten van TOP-Kenia uitvoert is de stichting Watoto Wenye Nguvu.

Top-Kenia heeft de opzet van een opleidingsprogramma (hair-dresser, tailor en caterer)

Van Watoto betaald. Dit programma is speciaal voor kinderen opgezet, die buiten de boot vallen door gebrek aan voldoende schoolresultaten.

Secondary school

TOP staat gedurende 4 jaar 21 kinderen van een secundary school financieel bij.

Opleiding HBO/universiteit

De studenten worden door Watoto zorgvuldig geselecteerd.

Voor Watoto heeft TOP in 2022 nog jongens en meisjes gefinancierd, waarmee het totaal 39 is.

DE SPONSOREN VAN TOP-KENIA IN 2022

Voor de financiering van onze projecten ontving we in 2022 geld van:

 

 • Het Onderwijs Fonds om onze onderwijsprojecten
 • Fonds voor verpleegkundigen
 • Van de PKN-kerk in Bergen NH
 • St. Wierda-Baas
 • St. Hofstee
 • Wereldwinkel Bergen
 • Veel particulieren en bedrijven

AMBASSADEURS

Onze 4 ambassadeurs doen hun best om te zaaien en te oogsten voor onze stichting. Hartelijk dank voor jullie inzet in 2022 Jannie Meijer-Martens, Hubert Bijkerk, Bianca Koomen en Thea Kattenburg. Het bestuur praat hen regelmatig bij door actuele informatie te delen. In 2023 hopen we weer bij elkaar te komen.

DE VRIENDEN VAN TOP KENIA

De “vrienden van TOP-Kenia”, samengesteld door onze vrienden, familie en kennissen, zorgen voor een belangrijk deel van onze financiering. Zij ontvingen in december onze jaarlijkse Nieuwsbrief.

Wij blijven op zoek naar nog meer sympathisanten om de projecten van TOP-Kenia te financieren.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

Dit kunt u inzien door de link naar de financiële bijdrage aan te klikken.

financieel jaarverslag 2022

BESTUUR

Het bestuur vergaderde in 2022 negen keer waarvan 2x digitaal.

De samenstelling van het bestuur op 31 -12-2022:

 • René Meijer (voorzitter)
 • Yvon Bos Eijssen (secretaris) 
 • Jochem Gelderman (penningmeester)
 • Bren Hortensius (lid)
 • Neeltje de Geus (lid)

ALGEMENE GEGEVENS

 •  Bankrekeningnummer:NL79INGB0003552193

          t.n.v. Stichting Thika Outreach Project

 •  Website: www.topkenia.nl