Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2021 Thika Outrearch Project (TOP) - Kenia

 

1. Algemeen

Door middel van dit jaarverslag, maar ook met verslagen op onze website en gesprekken met en berichten aan de sponsoren leggen wij verantwoording af van onze uitgaven.

Door de droogte (twee jaar achter elkaar een mislukte oogst) en de pandemie staat Kenia en zo ook onze partners in Kenia, de stichtingen Macheo en Watoto voor grote problemen: voedseltekort, hoge voedselprijzen, kinderen worden verwaarloosd en er zijn meer kinderzwangerschappen. Daarnaast is er 20% extra werkloosheid en voor dagwerkers is er geen enkel financieel vangnet.

Daarom heeft TOP-Kenia ook andere mogelijkheden gebruikt voor de steun aan kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia.

De financiële hulpvraag van onze betrouwbare Keniaanse stichtingen in het district Thika, zoals MACHEO (www.macheo.org) en de stichting Watato Wenye Nguvu (www.watotowenyenguvu.org) was anders dan andere jaren.

 

De focus van TOP-Kenia is gericht op het basisonderwijs voor alle kinderen en speciaal-, voortgezet, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs voor meisjes. We kiezen voor meisjes, omdat het volgen een vervolgopleiding door meisjes, het aantal vroege zwangerschappen wordt beperkt. En verder heeft een goed opgeleide moeder meer kansen op een baan en geld voor de opvoeding van haar kinderen.

 

2. Projectresultaten uitgevoerd door stichting Macheo

TOP-Kenia heeft in 2021 veel projecten laten uitvoeren door de Keniaanse stichting Macheo.

 

2.1 Itetanischool

TOP-Kenia betaalt al vanaf 2010 het voedselprogramma van de Itetanischool, uitgevoerd door Macheo.

In de loop der jaren is dit programma flink uitgebreid.

De eerste jaren is aan het programma toegevoegd:

 • maandverband;
 • zeep voor de kinderen thuis;
 • ontwormingspillen.

De meest kosteneffectieve manier van hulp aan arme landen is het verstrekken van ontwormingspillen aan de schoolkinderen. Dit programma kost voor alleen de Itetanischool in 2021 slechts € 60,-. Bekend is, dat door deze pillen de absentie van de kinderen met 25 % afneemt en dat de concentratie op school groter is.

De laatste jaren heeft TOP-Kenia ondersteuningsprogramma uitgebreid met:

 • economische hulp (bv. het verstrekken geld en zaaigoed);
 • financiële hulp (het betalen van schooluniformen en schoenen);
 • maatschappelijke hulp (beschermen van misbruikte kinderen, voorlichting over o.a. seksualiteit en hygiëne, starten van een onderneming, enz.);
 • medische hulp (betalen van de ziekenhuiskosten);
 • leermiddelen.
Hierbij een concrete opsomming van wat er in 2021 is uitgevoerd:

15 tienermoeders werden medisch en maatschappelijk geholpen.

 3 tienermoeders werden geholpen met het onderricht geven.

46 huishoudens werden geholpen vanwege de stijgende prijzen.

25 personen kregen mentale hulp (zelfmoord neemt toe).

32 families zijn met een eenmalige bijdrage succesvol ondersteund.

19 personen kregen medisch hulp.

270 kinderen kregen ontwormings-tabletten.

75 kinderen onder de 5 jaar kregen ontwormings-tabletten.

39 huishoudens kregen lakens en dekens.

26 kwetsbare kinderen kregen ook voeding tijdens de schoolsluiting.

50 stoelen, 5 tafels en 20 bureaus.

 

Voor alle hulp aan de Itetanischool in het jaar 2021 heeft TOP-Kenia € 11.858,- betaald.

De draagkrachtige ouders droegen € 909,- bij.

2.2 Beroepsopleidingen

De inzet van de meisjes was zonder meer goed. De combinatie van school en geld verdienen voor levensonderhoud gaat niet iedereen goed af. Een van de meisjes heeft de studie op pauze gezet om geld te verdienen voor haar zelf en haar gezin. Eén van de meisjes rond juli 2022 de opleiding tot voedingsdeskundige af.

Opleiding tot verpleegkundige

TOP-Kenia financiert al jaren een opleiding toto verpleegkundige. Macheo screent en kiest de nieuwe studenten.

Zij wonen gedurende de opleiding in het ziekenhuis. 

Het benodigde geld komt in het algemeen van het “Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen”.  

Het schema voorziet er in dat jaarlijks een nieuwe student aangemeld kan worden.  

Tot nu toe hebben drie verpleegkundigen de opleiding afgerond en zijn drie studenten bezig met de studie. 

De kosten voor de volledige opleiding bedragen € 5.700.

 

3. Projectresultaten uitgevoerd door de stichting Watoto Wenye Nguvu

 

3.1 Beroepsopleiding binnen stichting Watoto

De tweede stichting die de projecten van TOP-Kenia uitvoert is de stichting Watoto Wenye Nguvu.

Top-Kenia heeft de opzet van een opleidingsprogramma binnen Watoto betaald. Dit programma is speciaal voor kinderen opgezet, die buiten de boot vallen door gebrek aan voldoende schoolresultaten.

Opleiding HBO/universiteit

TOP-Kenia heeft de opleiding van twee studenten gefinancierd:

Eén student volgt de technische universiteit en de tweede studeert Accountancy aan de Universiteit.

De studenten zijn door Watoto geselecteerd.

 

4. De sponsoren van TOP-Kenia in 2021

Voor de financiering van onze projecten ontving we in 2021 geld van:

 • Het Onderwijs Fonds voor onze onderwijsprojecten
 • Fonds voor verpleegkundigen
 • Van de PKN kerk in Bergen NH
 • Veel particulieren en bedrijven

 

5. Ambassadeurs

Onze 4 ambassadeurs doen hun best om te zaaien en te oogsten voor onze stichting. Hartelijk dank voor jullie inzet in 2021 Jannie Meijer-Martens, Hubert Bijkerk (oud bestuurslid), Bianca Koomen (oud bestuurslid) en Thea Kattenburg. Het bestuur praat hen regelmatig bij door actuele informatie te delen. Helaas konden wij ook in 2021 niet bij elkaar komen vanwege de corona-maatregelen.

 

6. De Vrienden van TOP Kenia   

De “vrienden van TOP-Kenia”, samengesteld door onze vrienden, familie en kennissen, zorgen voor een belangrijk deel van onze financiering. Zij ontvingen in december onze jaarlijkse Nieuwsbrief.

Wij blijven op zoek naar nog meer sympathisanten om de projecten van TOP-Kenia te financieren.

7. Financieel jaarverslag 2021

Dit kunt u inzien door de link naar de financiële bijdrage aan te klikken.

8. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2021 negen keer aan tafel en 2x digitaal.

De samenstelling van het bestuur op 31-12-2021:

 • René Meijer (voorzitter)
 • Yvon Bos Eijssen (secretaris) 
 • Jochem Gelderman (penningmeester)
 • Bren Hortensius (lid)
 • Neeltje de Geus (lid)

9. Algemene gegevens

 • Bankrekeningnummer:

NL79INGB0003552193

t.n.v. Stichting Thika Outreach Project

 • Website: www.topkenia.nl