Jaarverslag 2020


 

Jaarverslag  2020 Thika Outreach Project (TOP) - Kenia

                   

 1. Algemeen

Met dit jaarverslag, de jaarverslagen op onze website, gesprekken met en berichten aan de sponsoren legt het bestuur van de stichting Thika Outreach Project in Kenia (TOP-Kenia) verantwoording af over zijn uitgaven.

 

Prioriteit TOP-Kenia

De focus van TOP-Kenia is primair gericht op het basisonderwijs voor alle kinderen in speciaal-, voortgezet-, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs voor meisjes. Jonge meisjes zonder school en werk hebben kans op een vroege zwangerschap. Als meisjes een vervolgopleiding afronden, hebben ze meer kansen om een baan te vinden om in hun eigen onderhoud te voorzien. Een goed opgeleide moeder heeft meer kansen op een baan en genereert daardoor geld voor de opvoeding van haar kinderen.

 

Andere prioriteit door Corona

Door de komst van het Corona-virus is 2020 heel anders verlopen dan alle voorgaande jaren. De opleiding van de meisjes, die een beroepsopleiding volgen, heeft vanaf maart 2020 stil gestaan. De bijdrage, aanvankelijk bestemd voor de Itetanischool, is gedeeltelijk besteed aan financiële en mentale ondersteuning van schoolkinderen en hun gezinnen. De stichting Macheo, die ons Itetani-project uitvoert, heeft van ons geld een hulpprogramma opgesteld en uitgevoerd.

 

Annuleren TOP-Kenia-reis

Vorig jaar half maart, net bij het uitbreken van de pandemie, hadden een aantal bestuursleden en andere belangstellenden het plan om een bezoek te brengen aan Thika, vanzelfsprekend betaald uit eigen middelen.

Het plan was om onze uitvoerende stichtingen Macheo en Watoto, alsmede de meisjes die we ondersteunen, te ontmoeten.

Op de valreep moesten wij de reis annuleren. Als de situatie weer genormaliseerd is gaan we alsnog op pad.

 

 1. De inkomsten van TOP-Kenia in 2020

 

De sponsoren van TOP-Kenia

Voor de financiering van onze projecten ontvingen we in 2020 geld van:

-Het Onderwijs Fonds om onze onderwijsprojecten te steunen.

-Fonds voor verpleegkundigen om de opleiding tot verpleegkundige te financieren.

-Particulieren en bedrijven

Veel particulieren en bedrijven hebben ook weer in 2020 aan TOP-Kenia geld geschonken voor onze onderwijsprojecten.

-Van de PKN kerk in Bergen de opbrengst van de collecte op Kerstavond

 

De Vrienden van TOP Kenia   

De “vrienden van TOP-Kenia”, samengesteld door onze vrienden, familie en kennissen, zorgen voor een belangrijk deel van onze financiering. Zij ontvingen in december onze jaarlijkse Nieuwsbrief.

Wij blijven op zoek naar nog meer sympathisanten om de projecten van TOP-Kenia te financieren.

 

Ambassadeurs

Onze 4 ambassadeurs doen hun best om te zaaien en te oogsten voor onze stichting. Hartelijk dank voor jullie inzet in 2020 Jannie Meijer-Martens, Hubert Bijkerk, oud bestuurslid, Bianca Koomen, en Thea Kattenburg. Het bestuur praat hen regelmatig bij door actuele informatie te delen. Helaas konden wij in 2020 niet bij elkaar komen.

 

3   Projectresultaten in 2020

 

3.1  Basisonderwijs,  de Itetanischool

Door de Corona-pandemie gingen in Kenia vanaf maart 2020 alle scholen dicht; zo ook de Itetanischool. Vanaf september mochten alleen de groepen 4 en 8 weer beginnen. De gevolgen van de pandemie voor de schoolkinderen en hun familie zijn enorm: er is veel werkloosheid, honger en huiselijk geweld; de voedselprijzen stijgen en er zijn veel tienerzwangerschappen.

 

De bijdrage die TOP-Kenia voor 2020 beschikbaar heeft gesteld, is door Macheo gebruikt om de grootste nood op de Itetanischool te ledigen:

 • De armste gezinnen van de schoolkinderen, kregen financieel steun waarmee ze het hoofd boven water konden houden.
 • Medewerkers van Macheo hielden bij deze gezinnen telefonisch een vinger aan de pols.
 • Verder werd een aantal van deze gezinnen geholpen met het opzetten van een bedrijfje om financieel onafhankelijk te worden.
 • Medewerkers van Macheo gaven cursussen, bijvoorbeeld om te leren hoe je een bedrijf opzet; verder werden de ouders vaardigheden aangeleerd hoe je voor gezinnen kunt zorgen.
 • Psychosociale ondersteuning is nodig tijdens de pandemie. Het sluiten van de scholen en de niet-essentiële winkels bleek een negatief effect te hebben op hun de geestelijke gezondheid binnen gezinnen.

De maatschappelijk werkers hielden telefonisch contact met de gezinnen die deze hulp nodig hadden. Macheo heeft ook telefoon-hokjes ingericht in de woongebieden, om ervoor te zorgen, dat de gesprekken veilig konden worden gevoerd.

 • Er zijn 31 schooluniformen aangeschaft voor arme gezinnen. Kinderen met totaal versleten uniformen verzuimen veel; een nieuw uniform krikt het zelfbeeld van de meest kwetsbare kinderen op.
 • Het ontwormings programma is in 2020 doorgegaan. Het is de meest kosteneffectieve manier van helpen.

 

Renovatie klaslokalen

In 2020 zijn 4 klaslokalen gerenoveerd. Na de pandemie worden de 2 laatste klassen aangepakt. De renovatie bestaat uit het vervangen van de lemen vloer

door een betonnen vloer, het stuken van de muren en schilderwerk.

Er zijn 35 schoolbanken in 2020 afgeleverd aan de Itetanischool; die zijn geschikt voor 105 kinderen.

 

De waterput

We hadden in 2019 een sponsor die € 10.000,- voor een waterput voor de Itetanischool had toegezegd. De provinciale overheid die de vergunning moest verstrekken, heeft besloten de waterput zelf te betalen. We hebben ons  geld gereserveerd voor de aansluiting van de school op de waterput.

Het boren van de waterput is door de pandemie stil gelegd.

 

3.2   beroepsopleidingen

De individuele steun voor meisjes voor een beroepsopleiding is door de corona sinds maart stil gelegd.

Alleen de opleiding tot verpleegkundigen is tijdens de pandemie niet gestopt.

 

Lagere beroepsopleidingen

Alleen de interne opleiding voor kleermaker bij de Keniaanse stichting Watoto Wenye Nguvu is wel doorgegaan.

                                                           

Hoger beroepsopleidingen verpleegkundigen

Om de opleiding tot verpleegkundige te financieren werken wij samen met het Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen. Door onze bemiddeling zijn er nu drie verpleegkundigen afgestudeerd. De vierde heeft nog twee jaar te gaan en een vijfde start in maart 2021. Per student is voor de 3-jarige opleiding een bedrag van € 5.700,- nodig. Het Fonds Verpleegkundigen financiert het gehele  bedrag.

Universitair onderwijs

Via de stichting Watoto financiert TOP-Kenia een student aan de Technische universiteit en een student voor de opleiding Accountancy.

 Financieel jaarverslag 2020

Dit kunt u inzien door de link naar de financiële bijlage aan te klikken. 

Financieel jaarverslag 2020

 1. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2020 negen keer, 2 keer digitaal.

Samenstelling van het bestuur was op 31-12-2020:                                            

 • Rene Meijer (voorzitter)
 • Yvon Bos Eijssen (secretaris) 
 • Jochem Gelderman (penningmeester)
 • Bren Hortensius (lid)
 • Neeltje de Geus (lid)
 1. Algemene gegevens

Bankrekeningnummer:

    NL79INGB0003552193 t.n.v. Stichting Thika Outreach Project