Jaarverslag 2019


 

Jaarverslag  2019 Thika Outreach Project  (TOP) - Kenia                    

 

1   Algemeen

 

Thika Outreach Project in Kenia (TOP-Kenia) zet zich in voor kansarme kinderen/meisjes in het district Thika in Kenia. TOP-Kenia werkt vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in het district Thika, zoals MACHEO www.macheo.org en de stichting Watato Wenye Nguvu www.watotowenyenguvu.org.  

Vanzelfsprekend hebben we financiële onderbouwingen van al onze projecten. Daarnaast maken we een deel van het benodigde geld pas over als de uitvoering goed loopt. We verstrekken informatie aan de sponsoren over hun project en we rapporteren over de voortgang. Verder leggen we achteraf verantwoording af. Dit doen we middels de jaarverslagen, op onze website en via gesprekken met en berichten aan de sponsoren.

Alle kosten die we maken voor de stichting, zoals bezoeken aan Thika, betalen we zelf.

 

Ons beleid is gericht op Onderwijs.

 

De focus van TOP-Kenia is primair gericht op het basisonderwijs voor alle kinderen en speciaal-, voortgezet, beroeps-, middelbaar- en hoger onderwijs voor meisjes. Wanneer meisjes een vervolgopleiding doen, beperkt dat het aantal vroege zwangerschappen. En verder heeft een goed opgeleide moeder meer kansen op een baan en op geld voor de opvoeding van haar kinderen.

 

2   Hoe komen wij aan ons geld?

 

2.1   De sponsoren van TOP-Kenia in 2019

Voor de financiering van onze projecten ontving we in 2019 geld van:

 

PKN kerk in de Ruïnekerk in Bergen

Met de PKN-kerk van de Ruïnekerk in Bergen is weer samengewerkt ten behoeve van de Itetanischool. De eerste collecte was specifiek voor de betonvloeren in klaslokalen en de tweede collecte was op Kerstavond, met nog een extra collecte voor TOP-Kenia door de kinderen van de kerk.

Fonds voor verpleegkundigen

Om de opleiding tot verpleegkundige te financieren werken wij samen met het Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen.

K.O.O.K.

We hebben in 2018 € 3.200 ontvangen van de stichting K.O.O.K. uit Alkmaar. Van dit geld hebben we in 2019 de Barackschool geholpen met de bouw van een eenvoudige keuken met een veilige kookpot.

Stichting Wereldwinkel

TOP-Kenia heeft in 2019 enthousiast samengewerkt met vieren van het 25 jarig bestaan van de Wereldwinkel in Bergen NH. De actie “lunchvoucher” en een donatie van de Wereldwinkel hebben voor TOP-Kenia € 4.000 opgeleverd.

Particulieren en bedrijven

Veel particulieren en bedrijven hebben ook weer in 2019 via TOP-Kenia geld geschonken voor onze onderwijsprojecten.

 

2.2   Ambassadeur-bijeenkomst

De stichting TOP-Kenia heeft 4 ambassadeurs:

Jannie Meijer-Martens heeft ook weer in 2019 de projecten van TOP Kenia weer bezocht. Zij heeft aan het bestuur van TOP-Kenia verslag uitgebracht.

Hubert Bijkerk, oud bestuurslid. Hij onderhoudt namens het bestuur contact met enkele relaties;

Bianca Koomen, oud bestuurslid;

Thea Kattenburg met een breed netwerk is in 2019 ambassadeur geworden.

Het bestuur praat hen regelmatig bij door actuele informatie te delen. Vrijdag 15 november 2019 organiseerde het bestuur voor onze 4 TOP-Kenia-ambassadeurs een avond om met elkaar te spreken over fondsenwerving. Zo kunnen we samen beter 'zaaien en oogsten'.

 

2.3    De Vrienden van TOP Kenia   

De “vrienden van TOP-Kenia”, samengesteld door onze vrienden, familie en kennissen, zorgen voor een belangrijk deel van onze financiering. Zij ontvingen in december onze jaarlijkse Nieuwsbrief.

Wij blijven op zoek naar nog meer sympathisanten om de projecten van TOP-Kenia te financieren.

 

3   Financiën

Zie: Financieel jaarverslag 2019 

 

4   Projectresultaten in  2019

 

4.1  Basisonderwijs (primaryschool),  de Itetanischool

Het ondersteuningsprogramma voor de Itetanischool in Thika, uitgevoerd door MACHEO, bestaat uit de volgende delen:

Directe hulp aan de kinderen

Schoolmaaltijden. De school-maaltijden bestaan uit pap ’s morgens voor de kleinste kinderen en  een lunch voor alle kinderen. De ouders die het kunnen betalen, moeten een kleine geldelijke bijdrage leveren voor de pap en lunch.

ontwormingsmiddelen,

zeep-voor-thuis,

maandverband.

maatschappelijk werk

een aantal gezinnen worden geholpen met:

economische hulp (bv. het verstrekken van zaai-goed),

financiële hulp (het betalen van uniformen, schoenen, schoolbankjes)

maatschappelijke hulp (beschermen van misbruikte kinderen, voorlichting over oa. seksualiteit, starten van een onderneming, enz.)

medische hulp (betalen van de ziekenhuiskosten).

Klaslokalen

In 2019 is de lemen vloer in 7 lokalen vervangen door een betonvloer, de muren zijn gestuukt en er zijn ramen geplaatst. De ouders leverden het werk en TOP-Kenia heeft het materiaal en vervoerskosten betaald.

Al deze zaken dragen ertoe bij dat het aantal kinderen de laatste jaren flink is toegenomen en de schoolresultaten verbeteren.

 

Financiële hulp Itetanischool

TOP-Kenia financiert dit programma op de Itetanischool inmiddels elf  jaar.

In 2019 hebben we giften voor de Itetanischool ontvangen van Protestantse gemeente in Bergen NH, de Wereldwinkel, bedrijven en particulieren.

De sponsor inkomsten bedroegen in 2019 totaal €  11.098

De kosten van het reguliere programma waren in 2019  €  9.638    waarvan 60% besteed wordt aan schoolmaaltijden. En de resterende 40% gaat naar medische en economische ondersteuning en psychosociale hulp aan de kinderen en hun opvoeders.

Aan de renovatie van zeven klaslokalen hebben we in 2019 € 4.286 besteed. In 2020 is het restant ad € 2.734 betaald.

 

4.2   Beroepsopleiding

Individuele sponsoring

- In 2019 is de beroepsopleiding voor vijf meisjes gefinancierd die hun schoolopleiding aan de Itetanischool hadden afgerond. De financiering voor het benodigde bedrag ad € 2.948 is door individuele sponsoring en Wereldwinkel Bergen, tot stand gebracht.

 

Studentes van Watoto Wenye Nguvu

- 10 meisjes krijgen intern bij de hulporganisatie Watoto een opleiding koken en hygiëne.

Hiernaast is in 2019 een opleiding gestart voor twee extra meisjes. Hiervoor is € 2.300 euro overgemaakt. Rosalia wil de opleiding voor onderwijzeres volgen maar moet door regeringsregels wachten tot september 2020. Florence volgt de managementopleiding en moet nog 1 niveau afmaken.

 

4.3   Hoger Onderwijs                                                             

Vier verpleegkundigen

- Om de opleiding tot verpleegkundige te financieren werken wij samen met het Nederlandse Fonds voor Verpleegkundigen. Tot op heden zijn/worden er vier verpleegkundigen opgeleid. De laatste twee studeren zijn in 2020 klaar. In 2019 is weer een nieuwe studente de vierjarige studie gestart.  Voor deze laatste student is een bedrag van € 6.639,- volledig door het Fonds Verpleegkundigen beschikbaar gesteld.

 

4.4 Particuliere sponsoring

Particuliere donateurs hebben zich aan onderstaande projecten verbonden:

- De 4-jarige opleiding voor een kandidate voor de opleiding tot verpleegkundige met € 1.500, - per jaar.

- De familie Fridah is in 2019 voor het laatst gesponsord met € 1.000.

- Individuele sponsoring voor het laatst in 2019 met € 623 voor Maureen Wavinya

 

5 Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2019  tien keer.

Samenstelling van het bestuur was op 31-12-2019:                                            

Rene Meijer (voorzitter)

Yvon Bos Eijssen (secretaris) 

Jochem Gelderman (penningmeester)

Bren Hortensius (lid)

Neeltje de Geus (nieuw lid)

 

6 Algemene gegevens

Bankrekeningnummer:

NL79INGB0003552193 t.n.v. Stichting Thika Outreach Project