Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2014 Thika Outreach Project (TOP)                                                  

1. Algemeen

Werkwijze

Thika Outreach Project (TOP) zet zich in voor kansarme kinderen in het district Thika in Kenia.

TOP maakt  het mede mogelijk, dat zij weer een beetje meer geluk ervaren en kansen krijgen; voor de kinderen van levensbelang, maar ook voor de toekomst van het land.

Stichting TOP is een voortzetting van de  stichting Child Rescue Thika (CRT), opgericht in 2007 en werkt nauw samen met de lokale hulporganisaties en autoriteiten. De bestuursleden bezoeken regelmatig (op eigen kosten) Thika en kennen zij van nabij de nood onder de gezinnen en kinderen.

TOP werkt  vanuit de vraag van betrouwbare Keniaanse stichtingen in Thika.; zoals Macheo en Watatoo Wenye Nguvu. Deze stichtingen dienen projectaanvragen in bij TOP. Door het inzamelen  van sponsorgelden in Nederland, wordt het mogelijk, dat de goedgekeurde projecten worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend  wordt er gewerkt met een financiële onderbouwing, en wordt er informatie verstrekt over de voortgang en verantwoording achteraf afgelegd.

Beleid gericht op Onderwijs

Begin 2014 is de focus van TOP na een beleidsdiscussie gelegd op het onderwijs: basis-, speciaal-,  secundair- en hoger onderwijs. Het grootste deel van de activiteiten was hierop al gericht. In 2014 is nog wel het gevangenisproject ( Afcic) ondersteund, maar per 01-01-2015 is de financiering wegens het uitblijven van donaties door TOP gestopt. Onder de voorwaarde van rapportage over 2014 is nog een half jaar ondersteuning in 2015 gereserveerd om Afcic de gelegenheid te bieden alternatieven te vinden.

Nadat in 2014 de Willem-Alexanderschool opgevolgd was door de Van Reenenschool om projectweken  voor de Itetanischool te organiseren, is het bestuur  op zoek gegaan naar een basisschool om dit stokje over te nemen in 2015. Veel scholen bleken reeds hun projectweken ingevuld te hebben, dan wel om andere redenen niet mee te kunnen doen. Duidelijk was dat de planning hiertoe ook vervroegd moest worden. Dit was mede aanleiding om een bijeenkomst voor (potentieel) geïnteresseerden te beleggen.

Vriendenkring

Eind 2014 heeft het bestuur een benefit bijeenkomst voor TOP georganiseerd in de  “ De  Zwarte Schuur” te Bergen.  Doelstelling was om een vriendenkring voor TOP op te zetten en geïnteresseerden/betrokkenen in  en bij de projecten te informeren, te boeien en te binden. 60 Mensen waren aanwezig en er zijn goede kontakten gelegd voor de toekomst. O.a. Dirk Anbeek ( CEO Wereldhave) en Marnix Huis in ‘t Veld uit Kenia, Thika ( directeur Macheo)  en teamleden van de Willem-Alexander school ( die regelmatig Thika bezoeken) en de Van Reenenschool gaven acte de préséance. Voor concrete resultaten: zie verderop!

In lijn met het voorgaande zijn we eind 2014 gestart met het opstellen van de volgende twee documenten:

- “Scholen helpen scholen”. Hierin wordt een  aanpak uitgewerkt, om basis-, secondair  (algemeen vormend  en beroepsgericht) en hoger onderwijs in de regio Bergen/Alkmaar te committeren voor de TOP projecten.
- "Partnership TOP en bedrijven in de regio". Hierin wordt een aanpak uitgewerkt voor een strategische samenwerking van TOP met het Bedrijfsleven.

2. Wat hebben we bereikt in 2014.

Primair (basis) Onderwijs

Ondersteuning Itetanischool

De openbare basisschool de Van Reenenschool in Bergen heeft in 2014 de Itetanischool financieel gesteund. De school heeft € 5.500,- bijeen gebracht voor het voedsel en  educatieprogramma door Macheo op deze school; de dagelijkse schoolmaaltijden vormen hiertoe de basis. Een fraaie prestatie!

Gedurende acht weken stond op de Van Reenenschool per week één thema centraal. De thema’s waren ingedeeld naar de 8 verschillende vormen van intelligentie (taalslim, rekenslim, beeldslim, muziekslim, beweegslim, samenslim, zelfslim en natuurslim). Zo was er bijvoorbeeld in de week van “beweegslim” een sponsorloop.

Tijdens dit project stond de relatie tussen de Van Reenenschool en de Itetanischool centraal. Dit werd onder andere fraai in beeld gebracht door een film waarin het dagelijks leven van de scholieren in Nederland en Kenia naast elkaar gezet werd: Een verhelderend en confronterend document voor zowel de gevers als de ontvangers!

De  8 weken werden afgesloten met een groots eindfeest voor ouders en kinderen op het schoolplein. Producten die gemaakt waren door de kinderen en door hun families ingebracht werden verkocht en geveild .

Om de financiering van de Itetanischool  voor een jaar helemaal  rond te krijgen, hebben particulieren de benodigde extra 1500,-gedoneerd.

Macheo - Wereldhave

Begin 2014 heeft Macheo  3 klaslokalen gerealiseerd  voor de Makutamoschool  m.b.v. Wereldhave.

Eind 2014 heeft Wereldhave bijgedragen  aan een vrachtwagen voor Macheo. Deze wagen wordt o.a. gebruikt voor de distributie van de levensmiddelen voor de schoolmaaltijden op de 21 scholen.

KOOK - Alkmaar 

In de loop van 2014 is € 4053,- verkregen van de kringloopwinkel  KOOK voor de bouw van een modene keuken op een van de scholen. Een genereuze gift. De keuken met alle toebehoren is ook in de loop van 2014 gerealiseerd. Een mooi resultaat!

Secondair Onderwijs

Individuele opleiding

Het project “Kilimanjaro”, waarbij 10 meiden in staat gesteld werden een 4 jarige secondary schoolopleiding te volgen vanaf 2011 is in november 2014 afgerond. Uiteindelijk hebben 8 het diploma gehaald. De meiden werden begeleid door Elizabeth Gitau, directeur Watatoo Wenye Nguvu

In 2014 zijn met bijdragen van particulieren, een groep van 5 en een groep van 2 meisjes gestart met een vierjarige opleiding op de secondary-schoolopleiding.

Er is  de keus gemaakt voor meisjes, die zonder hulp niet naar school zouden gaan. De meisjes die zijn geselecteerd, wonen in een omgeving, waar jonge zwangerschappen meer regel dan uitzondering zijn. Deze meisjes lopen het risico op zeer jonge leeftijd kinderen te krijgen en met onvoldoende opleiding  geen kans op de arbeidsmarkt te hebben. Ook is de kans groot, dat hun kinderen ook niet naar school  gaan. Wanneer deze meisjes naar school gaan, wordt deze vicieuze cirkel doorbroken.

Speciaal Onderwijs

Ondersteuning gehandicapten onderwijs 

In september 2014 heeft de Willem-Alexanderschool in samenwerking met TOP d.m.v. het schoolthema ‘Gehandicaptensport’ (maart 2014) een wezenlijke bijdrage kunnen doen aan de zes ‘special units’ bij basisscholen in Thika. Bij de volgende basisscholen: Kuraiha, Garissa, Gatuanyaga, Mugumoini, Thiririka en Matunda zijn speciale klaslokalen, waar kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap onderwijs en verzorging krijgen. Kinderen met een handicap zijn in Kenia nog slechter af dan kinderen zonder handicap en de inrichting van de lokalen van deze groep was abominabel. Er zijn in totaal 112 kinderen geholpen met allerlei materialen, zoals eetgerei, sportmateriaal en verder (aangepast)onderwijsmateriaal. Naast het geld dat door de school is opgehaald heeft de Rotary van Alkmaar-Bergen zeer genereus een cheque ter waarde van € 4000 gedoneerd en heeft de Wilde Ganzen ook nog 55% over het totaalbedrag geschonken. Er is uiteindelijk € 8.147 overgemaakt door de Wilde Ganzen (namens TOP, Rotary Alkmaar-Bergen en de Willem-Alexanderschool) naar stichting Macheo ten bate van de special units voor gehandicapten. Daarmee is de gehele rekening voor de materialen betaald.

Hoger Onderwijs

Opleiding tot verpleegkundige

Het in 2013 gestarte programma ( 3 jaren)voor 2 opleidingsplaatsen voor Verpleegkundigen heeft in 2014 voortgang gevonden. M.b.v. donaties van het Fonds voor Verpleegkundigen is dit mogelijk geworden: € 3000,- per jaar.  Een van de studenten heeft helaas de opleiding moeten afbreken. In overleg met het fonds en Macheo is de werving van een volgende kandidaat gestart.

Opleiding tot social worker

De opleiding voor 1 social worker gaat in 2015 het laatste jaar in. De kosten voor dit laatste jaar zijn € 1000,- .

3. Directe resultaten bijeenkomst in de Zwarte schuur

De bijeenkomst in de zwarte schuur op 8 november 2014 heeft onder andere de volgende financiële resultaten opgeleverd:

  • Kleine giften tijdens de bijeenkomst;
  • Een gift van 1500,-/per jaar gedurende 5 jaar; 
  • “Run for Rio” betaalt voor Macheo wellicht in 2015 een infrastructuur-project;
  • Wereldhave betaalt voor Macheo een flinke bijdrage aan een vrachtwagen voor het transport van de schoolmaattijden;
  • K.O.O.K. heeft van Macheo een nieuw subsidievoorstel ontvangen.

4. Financiën

Zie Financieel jaarverslag 2014

5. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2014 10 keer; in maart 2014 werden de diverse projecten bezocht door 2 bestuursleden ( Rene Meijer en Hubert Bijkerk) en de ambassadrice Jannie Meijer.

In oktober 2014 trad Bianca Koomen, directeur Willem-Alexanderschool van stichting Tabijn, toe tot het bestuur. Onder meer gezien haar bijna dertig jaar onderwijservaring in basis- en voortgezet onderwijs vormt zij een welkome aanvulling  in het bestuur van TOP.

Samenstelling per 01-01-2015:

Rene Meijer ( voorzitter)

Hubert Bijkerk ( vice voorzitter en secretaris)

Jochem Gelderman ( penningmeester)

Bren Hortensius (lid)

Bianca Koomen (lid)